Welkom

Welkom bij bij de pagina van LOTUS Kring Boekel 125

L.O.T.U.S. (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffers) is een in 1963 opgerichte werkgemeenschap van Het Oranje Kruis en staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en een goede gezondheid heeft.

Het doel is de opleiding te verzorgen van mensen die:
- een ongevalslachtoffer levensecht kunnen uitbeelden
- een ongevalsituatie kunnen ontwerpen en ensceneren
- letsels natuurgetrouw kunnen grimeren en acteren

Een EHBO'er die gewend is te oefenen met een LOTUS slachtoffer zal hierdoor veelal met minder schroom hulp verlenen wanneer dit werkelijk nodig is.

Er bestaat ook een opleiding voor Jeugd-LOTUS. Dit is voor jongeren die het interessant vinden om te acteren en wonden te grimeren. Soms krijgen ze dezelfde opdrachten als de kring, maar deze kunnen ook verschillen. De jeugd mag bijvoorbeeld geen shock spelen. Als je zelf niet moet spelen en je bent niet bezig met grimeren mag je iemand anders behandelen. Zo is de opleiding ook geschikt om je EHBO te oefenen. Als je deze niet goed beheerst, kan je een EHBO'er die je verkeerd behandeld niet goed verbeteren.

Soms krijgen de LOTUS slachtoffers in opleiding de kans om mee te spelen in oefeningen. Dit is een goede oefening in acteren. Je krijgt te maken met hulpverleners die vaak niet hadden verwacht te helpen bij een oefening. De hulpverleners zijn vaak mensen die je niet kent. De mensen in de opleiding ken je, dus is het anders om met hen te spelen. Na deze oefeningen is er een evaluatie, waarin wordt besproken wat er fout is gegaan en hoe letsels beter gespeeld kunnen worden.

De opleiding tot LOTUS slachtoffer duurt ongeveer 2 jaar en wordt afgesloten met een examen. Daarna kan men zich aansluiten bij de kring en daar de herhalingslessen volgen. De opleiding tot Jeugd-LOTUS duurt ongeveer 1 jaar.