Welkom


LOTUS STAAT VOOR: 

LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING van SLACHTOFFERS

LOTUS is in 1963 opgericht door “Het Oranje Kruis”.                          

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doelstelling: 

 • het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS bij opleiding en oefening van de eerste hulp.
 • zorgdragen voor een benodigd aantal competente LOTUSslachtoffers.
 • het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand brengen.
 • zorgdragen voor de toegankelijkheid van LOTUS, m.a.w. iedereen weet wat LOTUS is en iedereen weet wat LOTUS doet.
 • door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en de uitvoering van de eerste hulp.

De organisatie LOTUS bereikt dit doel onder meer door:

 • ervoor zorg te dragen dat er herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd.
 • te bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar eerste hulpverleners kunnen worden opgeleid tot LOTUSslachtoffers.
 • toezicht houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de voortgezette opleiding en het optreden naar buiten.
 • studiedagen en demonstratiebijeenkomsten te organiseren.    
 • contacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de organisaties op het terrein van de eerste hulp.
 • alle andere wettige middelen te gebruiken die tot het doel kunnen leiden.

In 2005 is de organisatie LOTUS zelfstandig geworden.

 

LOTUSkring BOEKEL 

LOTUSkring Boekel is in juni 2005 opgericht en bestaat uit 20 actieve leden, waaronder een aantal met het diploma VCA om zodoende bij bedrijven aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 17178947.

 

Wat is een LOTUSkring?

Een LOTUSkring is een zelfstandige vereniging waar je de opleiding tot LOTUSslachtoffer kunt volgen. Een kring kan cursisten en kringleden hebben. Je kunt jezelf als cursist opgeven als je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt en in het bezit bent van een geldig EHBO diploma van het Oranje Kruis of van het Nederlandse Rode Kruis. Cursist ben je, wanneer je de opleiding volgt en je het diploma LOTUS nog niet gehaald hebt. Je bent dan binnen de kring waar je de opleiding volgt groepslid. Heb je je diploma op zak, dan kun je kiezen om lid te worden van de LOTUSkring waar je de opleiding hebt gedaan, maar je mag je ook aansluiten bij een andere LOTUSkring die bijvoorbeeld dichter in de buurt is. Je wordt dan kringlid. Net als voor de eerste hulp ben je verplicht om je diploma LOTUS geldig te houden door het volgen van bijscholingslessen.

Iedere kring heeft een zogenoemde kringinstructeur LOTUSHij of zij is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van de LOTUSopleiding en voor het competent houden van de kringleden. Naast de kringinstructeur kan de kring meerdere instructeurs hebben. Samen maken ze jaarlijks een programma van lessen en zorgen ze voor het reilen en zeilen tijdens de lessen van de kring. Daarbij kunnen ze altijd terugvallen op het jaarprogramma dat door de taakgroep OOKU wordt gemaakt.

Uiteraard heeft iedere kring, als goede vereniging, ook een eigen verenigingsbestuur, met statuten en een huishoudelijk reglement. 

Informatie opleiding tot LOTUSslachtoffer.

De opleiding tot LOTUSslachtoffer wordt door de bij de landelijke organisatie aangesloten kringen gegeven. Als je interesse hebt in een opleiding neem je contact op met een LOTUSkring bij jou in de regio.

De basisopleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel leer je met name veel over het ACTEREN en GRIMEREN van verschillende verwondingen. Tijdens het tweede deel leer je behalve het acteren en grimeren ook hoe je een ongevalssituatie kunt bedenken (ONTWERPEN) en hoe je deze inricht (ENSCENEREN). In de kring wordt je verder geschoold en zal je na verloop van tijd examen mogen doen voor het diploma LOTUS. 

De duur van de opleiding staat niet vast, maar is afhankelijk van hoe snel de opleidingsgroep zich de dingen eigen maakt. Gemiddeld duurt de totale opleiding tussen de 30 en 50 lessen van ongeveer twee uur. Uiteraard is het de bedoeling dat je ook thuis flink oefent, wat als elke cursist dit structureel doet zal dit de duur van de cursus verkorten. Beide delen van de opleiding worden gegeven door een gediplomeerd instructeur LOTUS en een medisch docent.            

Voor het examen moet je een door de landelijke organisatie geselecteerd pakket lesstof onder de knie hebben waarmee je op het examen gaat. Alle andere verwondingen en ziektebeelden leer je tijdens de  maandelijkse kringavonden.


Leerstof/lesmateriaal.

Het LOTUSleerboek omvat de volledige lesstof.

Grimematerialen.

Bij aanvang van de opleiding wordt er door de instructeur LOTUS een basispakket samengesteld. Dit pakket verschilt per opleidingsgroep maar is in principe altijd genoeg voor een eerste start.

Kosten van een opleiding.

Voor een opleiding is geen vaste prijs vastgesteld. De prijs is per LOTUSkring verschillend en o.a. zeer afhankelijk van bijvoorbeeld de plaatselijke huur voor een leslokaal en diverse andere zaken.

Examen 

Het LOTUSexamen is op een door het Oranje Kruis of het Nederlandse Rode Kruis aan te wijzen locatie en vindt een aantal keren per jaar plaats.


LOTUSkring Boekel.

LOTUSkring Boekel heeft elke derde woensdag van de maand een kringavond waar de kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en waar veranderingen in inzichten in de eerste hulp die invloed hebben op grimeren en/of acteren worden aangeleerd. Deze zogenaamde kringavonden vinden plaats van september tot en met juni. Elk seizoen sluiten wij met onze LOTUSkring af met een gezellige afsluitingsavond of middag. Deze gezellige momenten worden elk jaar georganiseerd door twee steeds wisselende personen. Als LOTUSslachtoffer wordt je ingezet bij oefenavonden van het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis, cursussen en het aansluitende excamen bij het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode kruis. Ook verlenen LOTUSslachtoffers hun medewerking bij oefeningen van instanties zoals politie, brandweer, ambulancediensten en het leger. Ook worden LOTUSslachtoffers vaak ingezet bij rampenoefeningen van voornoemde instanties. LOTUSslachtoffers worden ook heel veel gevraagd bij bedrijven t.b.v. hun B.H.V. opleidingen en bijscholing. 
                                                                                         LOTUS is een Benelux geregistreerd merk.