Inzet LOTUSslachtoffer:

Een LOTUSslachtoffer bepaald in overleg met de instructeur of er volgens het reglement van Oranje Kruis of het Nederlandse Rode Kruis wordt gewerkt. Optreden als LOTUSslachtoffer gebeurt met wederzijds goedvinden. LOTUSslachtoffers en aspirant LOTUSleden kan geen dwang worden opgelegd.Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis.

Stoornissen die men vanwege veiligheid niet aan een LOTUSslachtoffer mag vragen zijn: hyperventilatie (het uitbeelden van hyperventilatie kan hyperventilatie veroorzaken). Ook mag men van een LOTUSslachtoffer niet verwachten dat hij/zij oogletsel grimeert vanwege het feit dat bij het grimeren van dergelijk letsel het oog beschadigd kan worden. Het gevaar hiervoor moet niet worden onderschat. Een LOTUSslachtoffer mag ook niet vanuit staande positie flauwvallen of bewusteloos raken. Het slachtoffer mag zich wel in een stoel onderuit laten zakken teneinde eerder genoemde aandoeningen uit te beelden.

De volgende vormen van eerste hulp mogen niet op een LOTUSslachtoffer worden uitgevoerd omdat deze hulp schade kan toebrengen aan de gezondheid van het LOTUSslachtoffer.

Verslikking: het slaan tussen de schouderbladen evenals het toepassen van buikstoten. Het is voldoende als de plaats wordt aangegeven waar geslagen moet worden en de plek aangegeven wordt waar de vuist geplaatst wordt bij de buikstoten.

Het voelen van de halsslagader: als dit verkeerd gebeurt kan het LOTUSslachtoffer een sterk vertraagde hartslag krijgen of zelfs een hartstilstand.

Extra alert moet de eerste hulp instructeur zijn als een bewusteloos LOTUSslachtoffer van buik naar rug gedraaid wordt en als hij/zij in de stabiele zijligging gelegd wordt.Waak voor een te ruwe behandeling en let erop dat armen voorzichtig gedraaid worden en goed worden neer gelegd.

Andere zaken waarop moet worden gelet zijn ROOK. Wil men een situatie uitbeelden waarbij rook wordt gebruikt dient de aanvrager voor goede bescherming te zorgen.


NO PLAY: ga na of de eerste hulpverleners op de hoogte zijn van deze code. Het LOTUSslachtoffer kan dit gebruiken als hij/zij onheus behandeld wordt of echt letsel heeft opgelopen. Weten de hulpverleners ook dat ze aan een bewusteloos slachtoffer dat niet uit bewusteloosheid bijkomt kunnen vragen of het NO PLAY is. Als het slachtoffer dan niet antwoordt, mag worden geconcludeerd dat er geen sprake meer is van acteren, maar dat ze met een echt s.o. te maken hebben.

ZORG DAN DIRECT INDIEN NODIG VOOR PROFESSIONELE HULP!!


Figuranten:

Indien gewenst zorgt de aanvrager zelf voor figuranten.

Alle figuranten die letsel uitbeelden moeten in het bezit zijn van een geldig eerste hulp/BHV diploma en kunnen alleen worden ingezet voor lichte verwondingen.

Het LOTUSslachtoffer heeft recht om bepaalde verwondingen en/of figuranten te weigeren. De verwondingen die deze figuranten kunnen krijgen moeten kleine verwondingen zijn, zoals bijv. een niet te grote schaafwond of een kleine snijwond. Het kan en mag bijv. geen shock zijn.

Het aantal figuranten is maximaal een per LOTUSslachtoffer en alleen na overleg met de instructeur LOTUS kan hiervan worden afgeweken.

De organisatie die de niet gediplomeerden aanwijst om te fungeren als figurant is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van deze aangewezen “slachtoffers” tijdens de oefening.

Figuranten treden op voor EIGEN RISICO!!


Aanvragen LOTUSslachtoffer(s)

Aanvragen dienen minimaal vier weken voor aanvang van inzet schriftelijk te zijn ingediend bij de coördinator.

Aanvragen dienen volledig te zijn ingevuld.

Aanvragen kunnen tot 48 uur voor aanvang van de inzet kosteloos worden geannuleerd, na deze tijd wordt de aanvraag voor een inzet in rekening gebracht.

Voor alle aanvragen geld een minimum van twee uur, indien inzet korter is wordt toch twee uur in rekening gebracht.

Tevens worden de gereden km’s in rekening gebracht.

Bij een inzet van zeven of meerdere LOTUSslachtoffers moet de LOTUSkring extra een instructeur LOTUS inzetten die als begeleider fungeert.

De kosten voor deze persoon zullen eveneens in rekening worden gebracht.

De vergoeding voor gereden km’s en het uurtarief worden indien nodig per jaar vastgesteld. Deze tariefwijzigingen worden vooraf aan reeds bestaande klanten doorgegeven.

Als een aanvrager voorkeur heeft voor bepaalde LOTUSslachtoffer(s) kan dit op het aanvraag formulier worden aangegeven.

Met een voorkeur op een aanvraag formulier zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

De aanvrager wordt verzocht zelf geen contact met LOTUSslachtoffer(s) te zoeken.


Letsels:

De letsels dienen indien mogelijk bij aanvraag te worden vermeld.

Dit in verband met het meebrengen van extra materiaal, kleding etc., welke niet tot de standaard uitrusting van een LOTUSslachtoffer behoort.

Grimeer ruimte:

De ruimte waar moet worden omgekleed en gegrimeerd, moet in verband met de privacy en hygiëne kunnen worden afgesloten en moet schoon zijn.

Na de inzet moet er gebruik gemaakt kunnen worden van een was gelegenheid met koud en warm water.

Grimeer tijd:

Bij aanvang van een inzet zal er rekening mee moeten worden gehouden dat afhankelijk van de ernst van de te grimeren wonden extra tijd nodig zal zijn, en zal de aanvrager bij de aanvraag rekening moeten houden met de tijd dat LOTUSslachtoffers aanwezig moeten zijn om tijdig voor aanvang van bijvoorbeeld een oefening klaar te kunnen zijn.


Publicaties:

In verband met de wet op de privacy zullen er geen foto’s of ieder ander beeldmateriaal mogen worden gemaakt anders dan voor eigen gebruik! Ten alle tijden zal er toestemming moeten worden gevraagd aan het/de deelnemende LOTUSslachtoffer(s) en figuranten om dit te mogen doen.

Als men foto- of filmmateriaal waarop Leden van LOTUS studiekring Boekel voorkomen en wil gebruiken of openbaar wil maken , moet men eerst toestemming hebben van LOTUS Studiekring Boekel.

Een exemplaar van het te publiceren materiaal zal worden overlegd aan het secretariaat van de kring.


Kosten;

Voor EHBO verenigingen:                €    7.50 per uur

Voor bedrijven en instellingen        €  23.00 per uur

Reiskosten                                         €    0.19  per km

Administratie kosten                        €    4.50 per factuur

Het grimeren van figuranten           €    2.50 per persoon   

Bij reizen met openbaar vervoer de gemaakte reis kosten.

Parkeer kosten zullen in rekening worden gebracht.


Enscenering:

Bij oefeningen kan LOTUS studiekring Boekel u van dienst zijn voor wat betreft ontwerpen en ensceneren van een ongeval.

Wanneer een enscenering niet klopt met wat er van hem wordt verwacht behoud het/de LOTUSslachtoffer(s) het recht om deze waar nodig (in overleg) aan te passen om zodoende tot een realistische uitbeelding te komen.

Ook MOET het LOTUSslachtoffer beoordelen of hetgeen hij/zij moet uitbeelden VEILIG is. Dus de enscenering MOET veilig zijn voor het LOTUSslachtoffer, maar ook voor de eventuele omstanders en hulpverleners. Hierbij te vermelden dat ook de aanvrager, de instantie cq. bedrijf, en de lesgever samen met het LOTUS- slachtoffer hierin een grote verantwoordelijkheid dragen!!


Slot bepaling:

LOTUSkring Boekel behoud zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.

Alle eerder uit gegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen.


                                                                                   LOTUS is een Benelux geregistreerd merk.